Jashtë Sezonit 1 Tetor - 31 Maj

Dhomë Teke & Dyshe

Çmimi
€40 për dhomë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Suitë

Çmimi
€70 për suitë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Dhomë Teke & Dyshe

Çmimi
€40 për dhomë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Suitë

Çmimi
€70 për suitë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

1 Qershor - 30 Shtator

Dhomë Teke & Dyshe

Çmimi
€60 për dhomë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Suitë

Çmimi
€85 për suitë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Dhomë Teke & Dyshe

Çmimi
€60 për dhomë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%

Suitë

Çmimi
€85 për suitë
 • Shërbim BB
 • Fëmijë nën 4-vjec janë falas
 • 4-12-vjec do paguajnë 50%